Krajowa Ocena Techniczna

Z satysfakcją informujemy, że nasz złożony system izolacji cieplnej budynków wraz z panelami DEKORDESKA otrzymał pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i otrzymał KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ Nr ICiMB-KOT-2018/0026

System izolacji cieplnej budynków DS-PRO spełnia wymogi nowoczesnego budownictwa. Może być stosowany w obiektach użyteczności publicznej.

Dodaj komentarz

*